Friday, 21/02/2020 - 12:19|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

Kế hoạch ôn tập 12

KHNT

Tài liệu đính kèm: Tải về

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỞ GD VÀ ĐT GIA LAI                   NAM

TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                      

Số…/ KH-THPTLQĐ                                                               

                                        Chư Prông, ngày 10  tháng 9  năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Ôn tập thi  THPT Quốc gia năm học 2017-2018

 

Căn cứ Công văn số 1538/SGDĐT-GDTrH ngày 25 tháng 8 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Gia Lai về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ kết quả thi THPT Quốc gia năm học 2016-2017 của trường THPT Lê Quý Đôn ;

          Xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ năm học và tình hình đội ngũ nhà giáo, Ban giám hiệu trường THPT Lê Quý Đôn  xây dựng kế hoạch dạy ôn tập cho học sinh khối 12 thi THPT Quốc gia năm học 2017-2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nhằm ôn tập, củng cố lại những kiến thức  các em đã học trên lớp trong các tiết chính khóa; bồi dưỡng nâng cao cho học sinh khá giỏi, phụ đạo thêm cho học sinh yếu kém.

Rèn luyện các kỹ năng  làm bài của các bài thi THPT Quốc gia 2017.

Thông qua việc dạy tăng tiết, củng cố kiến thức và ôn thi  nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường; nâng cao chất lượng dạy và học, chất lượng  đỗ tốt nghiệpTHPT Quốc gia và tỷ lệ đỗ vào các trường Đại học, Cao đẳng trong năm 2018.

2. Yêu cầu

2.1. Đối với giáo viên

Ôn tập bám sát tài liệu hướng dẫn thực hiện chuẩn kiến thức kỹ năng của bộ môn, tập trung vào những kỹ năng cơ bản, phù hợp với khả năng nhận thức, học tập của học sinh.

Bên cạnh thực hiện ôn tập trong quá trình dạy học, thực hiện chương trình trong các tiết củng cố kiến thức giáo viên cần tổ chức tốt việc ôn tập cho học sinh theo từng chủ đề: nội dung trong mỗi chủ đề có thể bao gồm kiến thức, kỹ năng của các bài, các chương khác nhau; đồng thời ôn tập tổng hợp kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông cấp THPT; hướng dẫn kỹ năng làm bài thi trắc nghiệm (đối với các môn thi trắc nghiệm).

Giáo viên chuẩn bị giáo án chu đáo, giảng dạy nhiệt tình, quản lý sĩ số học sinh trong các buổi học, báo về giáo viên chủ nhiệm trường hợp vắng học không phép.

2.2. Đối với học sinh

Học sinh tham gia ôn tập nghiêm túc, thực hiện đúng về giờ giấc, trang phục, nội quy nề nếp như học chính khóa.

II. KẾ HOẠCH CỤ THỂ

1. Tổ chức lớp học và thời gian thực hiện

          Trên cơ sở đăng ký bài thi tổ hợp của học sinh khối 12, Nhà trường đã phân lớp theo tổ hợp môn thi như sau:

          Lớp 12C1,12C2,12C3,12C8: Ban KHTN

Lớp 12C4,12C5,12C6,12C7: Ban KHXH

Thời gian thực hiện : Từ tuần 4, bắt đầu ngày 18/ 9 /2017  đến hết học kỳ I ( học kỳ II căn cứ kết quả kiểm tra học kỳ I sẽ điều chỉnh kế hoạch dạy cho phù hợp tình hình thực tế ).

Lịch học: tất cả các buổi chiều trong tuần tiết 1 bắt đầu từ 13h30 phút).

2. Số môn học và số tiết/tuần

Lớp

Môn/tiết/ 1 tuần

Tổng số tiết/tháng

Văn

Toán

Tiếng Anh

Vật lý

Hóa

Học

Sinh học

 

12C1,12C2,12C3,12C8: Ban KHTN

3

4

3

3

2

2

204

 

Văn

Toán

Tiếng Anh

Lịch sử

Địa lý

Vật lý

Hóa

Học

 

12C4,12C5,12C6,12C7: Ban KHXH

3

3

3

2

2

2

2

204

 

3. Kinh phí thực hiện  

Ban giám hiệu nhà trường thống nhất với phụ huynh tổ chức học thêm  theo quy định tại thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày  16/5/2012 của Bộ GD- ĐT  và quyết định số 23/2012/QĐ - UBND ngày 29/10/2012 của UBND Tỉnh Gia Lai.

          Học sinh  thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, HS khuyết tật, HS mồ côi, gia đình khó khăn, học sinh dân tộc miễn thu tiền học.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban giám hiệu nhà trường

Căn cứ vào các công văn chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, căn cứ vào tình hình thực tế của Nhà trường để lập kế hoạch khoa học, chi tiết; tổ chức có hiệu quả; chỉ đạo sát sao, thường xuyên.

Phân công giáo viên có năng lực, nhiệt tình để đảm nhận giảng dạy ôn tập; sắp xếp TKB phù hợp nhất để học sinh tập trung ôn tập.

Chỉ đạo các tổ/nhóm chuyên môn của 09 môn thi lập kế hoạch, đề cương thống nhất trong tổ/nhóm và các giáo viên tập trung ôn tập theo đề cương đã thống nhất.

Chỉ đạo tổ, nhóm chuyên môn có kế hoạch kiểm tra, đánh giá chất lượng, sự tiến bộ của học sinh. Từ đó, điều chỉnh phương pháp giảng dạy, ôn tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng tới hiệu quả cao nhất trong kỳ thi tốt nghiệp năm 2018.

Chỉ đạo GVBM phải sử dụng quỹ thời gian ôn tập trong từng tiết dạy cho thật hợp lý, đạt hiệu quả cao nhất.

Tăng cường công tác kiểm tra.

Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh trong việc quản lý học sinh, quan tâm động viên, tạo mọi điều kiện để công tác ôn tập đạt kết quả cao nhất.

2. Đối với tổ trưởng/ phó chuyên môn

Các tổ trưởng/ phó chuyên môn xây dựng kế hoạch ôn tập theo số tiết được phân bổ chia theo từng chuyên đề/bài…bám sát chuẩn kiến thức, đảm bảo bao quát nội dung chương trình, không bỏ bài, không ôn tủ nhưng chú ý xoáy vào trọng tâm kiến thức.

Xây dựng đề cương ôn tập thống nhất(gồm kiến thức cả 11 và 12), chú ý hài hòa giữa kiểm tra việc học bài và rèn luyện kỹ năng làm bài tập, làm bài kiểm tra…Chú ý đến các đối tượng học sinh. Đặc biệt những học sinh yếu kém phải có phương pháp ôn tập phù hợp giúp học sinh nắm kiến thức cơ bản và kĩ năng làm bài đạt yêu cầu.

Tổ trưởng thường xuyên kiểm tra công tác ôn tập của giáo viên. Kiểm tra việc thực hiện giờ giấc, ôn tập của các lớp theo kế hoạch, đề cương đã thống nhất  trong tổ/nhóm chuyên môn.

3. Đối với giáo viên được phân công dạy ôn tập

Giáo viên bộ môn thực hiện và hoàn tất kế hoạch ôn tập đúng quy định và đạt chất lượng theo yêu cầu

Hệ thống, củng cố những kiến thức đã học yêu cầu học sinh nắm vững kiến thức cơ bản cụ thể của từng bài, từng chương, từng chuyên đề.

       Tăng cường kiểm tra, đánh giá trong từng buổi ôn tập. Tập trung vào đối tượng học sinh yếu, kém của từng bộ môn.

4. Đối với Giáo viên chủ nhiệm khối 12

Giáo viên chủ nhiệm các lớp phải đề ra biện pháp thiết thực để quản lý, giáo dục học sinh, tăng cường công tác kiểm tình hình ôn tập từng bộ môn.

Thường xuyên liên hệ với giáo viên bộ môn để nắm bắt tình hình học tập của lớp, theo dõi việc học tập và nề nếp qua sổ đầu bài, liên hệ với phụ huynh trong trường hợp học sinh vắng học không có lý do chính đáng, từ đó có những biện pháp xử lý, điều chỉnh kịp thời và triệt để, đảm bảo nâng chất lượng học tập và rèn luyện của lớp trong thời gian ôn tập.

Trên đây là kế hoạch  ôn tập khối 12 năm học 2017 -2018 , yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên bộ môn thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, nếu có những nội dung chưa rõ, đề nghị giáo viên báo cáo với Ban giám hiệu  để được hướng dẫn.                                                                               

 

Nơi nhận :

- Sở GD – ĐT ( b/c)                                                                HIỆU TRƯỞNG

- BGH  (để chỉ đạo);                                                                                      

- Tổ trưởng/phó  chuyên môn ( t/h);

- Lưu VT, CM.                                                         

                                                                     

 

 

 

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 87
Hôm qua : 343
Tháng 02 : 4.473
Năm 2020 : 8.112