Thứ tư, 16/06/2021 - 05:47|
CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN
Thông tin chi tiết:
Thái Bá Linh
Họ và tên Thái Bá Linh
Ngày tháng năm sinh 10/12/1977
Giới tính Nữ
Chức vụ Phó hiệu trưởng
Học hàm, học vị Cử nhân
Trình độ Giáo viên Toán
Điện thoại 0987656789
Email nguyenvana.tentruong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách